Disting sql

Disting tabloda tekar eden verileri bir adet olacak şekilde çekmemizi sağlar. SELECT DISTINCT column1, column2, … FROM table_name; Aşağıdaki SQL deyimi, “müşteriler” tablosundaki “ülke” sütunundan yalnızca farklı değerleri seçer: Örneğin […]