Disting sql

Disting

tabloda tekar eden verileri bir adet olacak şekilde çekmemizi sağlar.

SELECT DISTINCT column1, column2, …
FROM table_name;

Aşağıdaki SQL deyimi, “müşteriler” tablosundaki “ülke” sütunundan yalnızca farklı değerleri seçer:

Örneğin

SELECT DISTINCT Ülke FROM Müşteriler;
Aşağıdaki SQL deyimi farklı (farklı) müşteri ülkelerin sayısını listeler:
Örneğin
SELECT COUNT(DISTINCT Ülke) FROM  Müşteriler;

Bir yanıt yazın