ROWNUM sql Fonksiyonu

ROWNUM sql Fonksiyonu bir grid ,repeater  veya tabloda   listeleme  yapmak istiyorsak ve  bu çekilen verinin ID de sıralamsını  sağlar, SELECT TO_CHAR(ROWNUM) AS SIRA

Decode Sql Fonksiyon

Decode  fonksiyonu veri tabanımızdaki bilgilerin belirli şartlara uyup uymadığını bulabiliriz.   Örneğin DECODE(PERSONEL_LISTESI,1,’Müdür’,2,’GenelMüdür’,3,’ARGE ‘)AS PERSONEL,

NVL Sql

Hello , NVL Sql query today I will press the form of use, After the Select variable Texbox if the field for that ID is empty in that table in […]

Disting sql

Disting it allows us to draw the data that repeats in the table as one. SELECT DISTINCT column1, column2, … FROM table_name; SELECT DISTINCT Examples The following SQL statement selects […]