ROWNUM sql Fonksiyonu

ROWNUM sql Fonksiyonu bir grid ,repeater  veya tabloda   listeleme  yapmak istiyorsak ve  bu çekilen verinin ID de sıralamsını  sağlar, SELECT TO_CHAR(ROWNUM) AS SIRA

Decode Sql Fonksiyon

Decode  fonksiyonu veri tabanımızdaki bilgilerin belirli şartlara uyup uymadığını bulabiliriz.   Örneğin DECODE(PERSONEL_LISTESI,1,’Müdür’,2,’GenelMüdür’,3,’ARGE ‘)AS PERSONEL,

NVL Sql

Merhabalar , NVL Sql Sorgunun bugün kulanım şeklinden bas edeceğim, SELECT değişken sonrası Texbox eğer veri tabanda o tabloda o ID ye ait alan boşsa , değişken başına NVL( konuldupu […]

Disting sql

Disting tabloda tekar eden verileri bir adet olacak şekilde çekmemizi sağlar. SELECT DISTINCT column1, column2, … FROM table_name; Aşağıdaki SQL deyimi, “müşteriler” tablosundaki “ülke” sütunundan yalnızca farklı değerleri seçer: Örneğin […]